Strafrecht

Verdachte van een strafbaar feit

Als u een strafbaar feit heeft gepleegd of verdachte bent van een strafbaar feit is het verstandig u bij te laten staan door een strafrechtadvocaat. Advocatenkantoor Vahl verleent bijstand bij alle mogelijke procedures binnen het strafrecht. Het kan gaan om veel voorkomende strafbare feiten, zoals diefstal en mishandeling, maar bijvoorbeeld ook zedenzaken, fraude en levensdelicten.

Professionele bijstand bij de hele procedure

In elke fase van de procedure kunnen wij u bijstaan. Vanaf het moment dat u als verdachte wordt aangemerkt kunnen wij u van advies voorzien, of u nou (op heterdaad) bent aangehouden door de politie of wordt uitgenodigd om op  het politiebureau te verschijnen voor een verhoor. Samen met u bespreken we de gang van zaken op het politiebureau, we informeren u over uw rechten en bereiden u voor op het verdachtenverhoor. Als er daarna vervolging plaatsvindt door de officier van justitie begeleiden wij u verder en staan we u bij ter zitting. U kunt worden opgeroepen voor een OM-zitting (gesprek met de officier van justitie), politierechter zitting of de meervoudige kamer. Ook voor een eventueel hoger beroep of cassatieprocedure kunt u bij ons terecht. 

Daarnaast verlenen we bijstand bij veel andere kwesties waarmee u te maken kunt krijgen in het strafrecht. Te denken valt aan beklagzaken, bezwaar DNA-afname en verzet tegen een strafbeschikking. Ook gedetineerden die een klacht willen indienen staan wij bij.

Als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling kunt u problemen ondervinden bij de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Zodra aan u kenbaar wordt gemaakt dat men voornemens is de aanvraag af te wijzen kunt u contact met ons opnemen. Wij dienen een zienswijze voor u in, waarin we verzoeken toch over te gaan tot afgifte van de VOG. Mocht de aanvraag worden afgewezen dan dienen we bezwaar en eventueel beroep bij de rechtbank in.

strafrecht

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via 0342 – 422 531 of stuur een e-mail naar info@vabarneveld.nl

ONS TEAM
Mr. W. Vahl

Advocaat

vahl@vabarneveld.nl
06 2460 3640

Meer informatie

Mr. Vahl is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft inmiddels een jarenlange (proces)ervaring opgebouwd binnen de algemene praktijk. Naast de algemene praktijk ligt het zwaartepunt van de praktijk van mr. Vahl bij het familierecht en het strafrecht, met specialisaties in het verkeersrecht, opiumzaken, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Mr. Vahl is naast zijn praktijk ook buiten kantoor betrokken bij een aantal non-profit organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur en is daarbij werkzaam op zowel adviserend, bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Mr. Vahl is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en hij behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hij staat in het rechtsgebiedenrechter geregistreerd op de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht hem elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden. Mr. Vahl is lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Vahl als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. C.H.J. van Dooijeweert

Advocaat

vandooijeweert@vabarneveld.nl
06 3820 0935

Meer informatie

Mevrouw mr. Van Dooijeweert is in 2015 beëdigd als advocaat en is sinds begin 2019 werkzaam bij Advocatenkantoor Vahl. Vanaf het begin van haar carrière heeft mr. Van Dooijeweert zich gespecialiseerd in het strafrecht. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het behandelen van strafzaken in de breedste zin van het woord. Zij kan u dan ook bijstaan in alle strafrechtelijke procedures. Daarnaast behandelt ze aan het strafrecht verwante zaken, zoals het sluiten van een woning door de burgemeester en bezwaar en beroep tegen een afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

Mr. Van Dooijeweert is ingeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en ze behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij staat in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied. Mr. Van Dooijeweert is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Naast haar werkzaamheden als advocaat is mr. Van Dooijeweert als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

M.D. Krouwel-Schuurman

Assistente

krouwel@vabarneveld.nl
0342 - 422 531

Neem vrijblijvend contact met ons op

Voor vragen, informatie of het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons kantoor op nummer 0342 422 531. U kunt ook een email sturen naar info@vabarneveld.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend, ongeacht de duur ervan, net als het stellen van een vraag via e-mail of Whatsapp. Het kost u niets en verplicht u tot niets.

Advocatenkantoor Vahl

Wilhelminastraat 16
3771 AR Barneveld

Telefoon: 0342 - 422 531
E-mail: info@vabarneveld.nl

KvK: 08192167
BTW: 134930137B01

Advocatenkantoor Vahl

Advocatenkantoor Vahl staat haar cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand/pro deo. Als u daar niet voor in aanmerking komt zijn onze tarieven alsnog ruim 25% lager dan andere advocatenkantoren in de regio.